Mandag 15. april trer et generelt bålforbud i kraft i Norge.

For å forhindre skog- og lyngbrann, er det fra i dag mandag 15. april, og frem til 15. september generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark.

Selv om det er et generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken eller det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Forbudet er i samsvar med Forskrift om brannforebygging.

Husk å respektere bålreglene, bruke hodet og vise aktsomhet.

Hilsen Brannsjefen i Sømna