LitteraTUR - hele Nordland leser

I år er det nasjonalt bokår 2019, som markerer at det er 500 år siden den første norske boka ble trykket. I Nordland feirer vi det med en felles leseaksjon i bibliotekene kalt LitteraTUR – hele Nordland leser.

Aksjonen setter fokus på litteratur, folkehelse og friluftsliv! 

I løpet av Folkehelseuka (uke 37) skal Sømna folkebibliotek arrangere et utendørs høytlesningsarrangement hvor to tekster skal leses høyt. Vi samarbeider med barnehagene, Frivilligsentralen og Barnas turlag.

I forkant av turen skal det stemmes over 5 ulike barnebøker. En postkasse hvor stemmesedler kan leveres settes opp i biblioteket. Det vil også bli mulig å stemme via FB. Mer informasjon legges ut etter hvert.