Kunngjøring - Søknad akvakultur i Sømna kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad med lokalitet Sandskjæret / Frilstadøyene ut til offentlig innsyn

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

 

Søknad akvakultur i Sømna kommune i Nordland

Søker: Mowi AS (Marine Harvest Norway AS) org. 959 352 887

Søknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 4680 tonn

Lokalitet: Sandskjæret / Frilstadøyene

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º18,640` Ø 12º19,597`

                        Midtpunkt fôringsflåte N 65º18,713` Ø 12º19,345`

Kontaktadresse: post@somna.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunehuset og på Somna.kommune.no. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 25. mars 2019.