Konferanse om økologisk mat og landbruk

Fylkesmannen i Nordland inviterer interesserte fra hele Nord-Norge til konferanse om økologisk mat og landbruk 4. til 5. april 2019. Konferansen skal være på Radisson Blu Hotel i Bodø. Deltagelse på selve konferansen er gratis og du dekker reise og opphold.

Selve konferansen, inkludert lunsj begge dager og middag om kvelden første dag, dekkes av prosjektet Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland, 2015 - 2019. Det du må betale selv er reise, overnatting og frokost.

Konferansen går fra "luns til lunsj" og skal inspirere til økt innsats for økologisk produksjon og for å utveksle erfaringer.  

Hva skal til for å dekke den økende etterspørselen etter økologisk mat, med produkter produsert i Nord-Norge?

Konferanse vil fokusere på markedsmulighetene og viktige produksjonsfaglige tema som jordbearbeiding, husdyr- og grovforproduksjon samt dyrking av potet, grønnsaker og bær.

Konferansen veksler mellom fellestema og en Workshop 4. april. Det innebærer at du som deltaker må velge hvilken workshop du ønsker å delta på 4. april.

Konferansen veksler mellom fellestema og en parallell sesjon 5. april.  Det innebærer at du som deltaker må velge hvilken sesjon du ønsker å delta på 5. april.

Programmet er ikke helt ferdig, men vi kan fortelle at professor Dag Jørund Lønning skal foredra om jorda som grunnlag for all matproduksjon. I tillegg vil årets vinner av den nasjonale Bygdeutviklingsprisen, Ask Gård ved Kristoffer Evang, dele av sine erfaringer med oss.

Ønsker du mer informasjon om innholdet under konferansen finner du foreløpig program på denne siden.

Under festmiddagen 4. april vil Nordnorsk Økomatpris 2019 deles ut av fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Påmeldingsfrist

Frist for påmelding er 6. mars 2019.

Du kan bestille rom via lenke fram til 3. mars

Det er reservert en del rom på Radisson Blu Hotell og rommene holdes av frem til påmeldingsfristen. Den enkelte deltaker bestiller selv rom ved å trykke på lenken du finner på denne siden og som heter Bestill hotellrom hos Radisson Blu Bodø. Etter påmeldingsfristen tar du direkte kontakt med hotellet for å bestille rom.

Fylkesmannen i Nordland er hovedarrangør for konferansen i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Norsk landbruksrådgivning, Nordland Bondelag, Nordland Bonde og Småbrukarlag og Økologisk Norge.

Nordnorsk økomatpris 2019 deles ut i et samarbeid mellom Fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark.

Her er lenke til påmeldingen