Kommunestyret har vedtatt temaplan for habilitering og rehabilitering

Kommunestyret har vedtatt temaplan for habilitering og rehabilitering i Sømna 2019-2022 – «Hva er viktig for deg?». Dette er en plan for den kommunale biten av rehabiliteringen.

Utarbeidet hovedmål, delmål og tiltak

Kommunen skal i henhold til forskrifter planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over hvilke behov det er for habilitering og rehabilitering i kommunen. Det er derfor gjort en gjennomgang av de ulike aktørene i kommunen knyttet til tjenestene habilitering og rehabilitering, det er sett på utfordringer og hvordan man kan møte disse, det er utarbeidet hovedmål, delmål og tiltak som er viktig for å kunne ivareta kommunens ansvar for disse tjenestene.

Hovedperspektivet i planen er; «Hva er viktig for deg?»

Konferanse og kurs

Vi takker for mange gode bidrag fra brukerorganisasjoner, fagpersoner, eldreråd og ungdomsråd i utarbeidelsen av temaplanen. Til høsten vil det bli arrangert en konferanse og ulike kurs knyttet til habilitering og rehabilitering, og denne vil være åpen for alle som ønsker. Vi vil komme nærmere tilbake med dato og innhold.

Planen kan du lese i sin helhet her (PDF, 3 MB).