Justeringer i skoleskyssen til og fra Berg skole

Etter en evalueringsrunde med deltakelse fra foreldre, skolene og andre har det blitt gjort enkelte justeringer i skoleskyssen til og fra Berg skole.

Endringene det er snakk om trer i kraft fra 2.1.2018.

Alle tabellene for skoleskyss i Sømna