John Arne Andersen er engasjert som rådgiver innen oppvekst

Sømna kommune har engasjert tidligere rådmann i Vevelstad, John Arne Andersen, som rådgiver innen oppvekstområdet. 

Områdelederstillingen er lyst ut og Andersen vil til ny leder er på plass fylle rollene til områdeleder, og vil få spesielt ansvar for å følge opp og utøve skoleeiers rolle fra administrasjonens side.