Invitasjon til Ferie for alle 2018

Hva er Ferie for alle? Ferie for alle er et gratis ferietilbud fra Røde Kors til barn og barnefamilier med svak økonomi. Frivillige legger til rette for hyggelige og spennende opplevelser for familiene, og forhåpentligvis reiser alle hjem med nye venner og gode ferieminner. Søknadsfrist 1. mai.

Tilbud på Sør-Helgeland sommerferien 2018

Uke 26 – 27. juni - 1. juli

Målgruppe Familier med svak økonomi over en lengre periode Familier med minst ett barn i alderen 6-13 år (yngre og eldre søsken er selvsagt også velkomne)

Familier som ikke har tilsvarende tilbud

Familier som klarer seg selv uten tett oppfølging

Kort om ferien

Ferie for alle er en aktiv ferie for hele familien. Noe av det du kan få oppleve er:

• Fellesaktiviteter for hele familien, f eks tur til Namsskogan familiepark, fisking og skogstur

• Familien får også egentid til å være sammen som familie

• Måltidene blir spist i fellesskap, enten på feriestedet eller ute på tur

• Alle kostnader dekkes av Røde Kors (transport, overnatting, måltider og aktiviteter)

• Vi er for det meste ute, og det er viktig at alle har med klær og sko for all slags vær

Velkommen til spennende aktiviteter for store og små!

Feriestedet

Årets sommerferie for Sør-Helgeland går til Limingen Gjestegård, som ligger i naturskjønne omgivelser i Røyrvik, Trøndelag.

Hver familie vil få tildelt egne rom på gjestegården, og vi har også et fellesrom hvor vi alle kan møtes. Alle rom har egne dusj og toalett.

Ansvar for barna

Foreldre har ansvaret for egne barn under hele oppholdet. Spesielt gjelder dette barnas sikkerhet og helse. Det er også viktig at foreldrene passer på at utstyr som er lånt ryddes på plass og at barna legger seg til passende tid, slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene - ikke som barnevakt, men som medmennesker og tilretteleggere. De frivillige har taushetsplikt.

Forsikring

Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet inklusive oppholdet for alle deltakere. Røde Kors har også egen forsikring som gjelder i forbindelse med aktivitet. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen reiseforsikring ordnes.

Rusfritt

Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement, det er ikke lov til å ha med eller nyte alkohol eller andre rusmidler under Ferie for alle.

Hvordan søke om plass? Røde Kors ønsker å nå de familiene som trenger det mest, og dere som er i kontakt med mål-gruppen lokalt vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Vi ber derfor om hjelp til å formidle tilbudet om Ferie for alle og søke inn barnefamilier dere mener bør få være med.

Du søker om plass for familiene via elektronisk søknadsskjema innen 1. mai: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

Familiene får beskjed om de får plass i god tid før ferien.

Spørsmål? Ta kontakt med distriktskontoret på 755 00 222 eller linn.ersland@redcross.no

Søknadsfrist: 1. mai