Inspirasjonsseminar

Sømna bondelag og Sømna kommune inviterer til inpirasjonsseminar. Hva er viktig for deg å tenke på som leder på gården? Ole Christian Hallesby holder foredrag.

Påmelding til Audhild Bang Rande, mob: 97191541 eller epost: abr@somna.kommune.no

Hva kjennetegner en god bonde?
Kravene til en dyktig bonde er i endring. Ole Christen Hallesby skal dra begrep som kompetanse, rammevilkår og risiko ned på grasrotnivå og fylle de med konkret mening for deg som bonde. Her vil du få tips du kan ta med deg videre i ledelse av din gård.

Noen ting du ikke skal lære av de gamle
Det er ikke alt våre foreldre gjør som vi skal ta med oss videre. Å være bonde i en ny tid krever at du tenker på en annen måte. Hallesby tar for seg 4-5 konkrete utsagn fra gamle bønder hvor du som ung bonde må velge en ny måte å løse utfordringen på.
NB: Øvre aldersgrense

Dato: 10. april kl. 10.00—15:30
Sted: Sømna kro & gjestegård

PÅMELDING innen 5. april til Audhild Bang Rande mob. 97191541 eller abr@somna.kommune.no

PROGRAM:
KL. 10.00 -10.15 Vi ønsker velkommen!
Kl. 10.15 - 10.35 Våren kommer og hva tenker banken? v/ Magne Saltnes fra Helgeland Sparebank
Kl. 10.35 - 11.20 «Drivkraft» v/ Stein Åge Reppe Karlsen fra Kompass AS
Kl. 11..20 - 11.35 Pause
Kl. 11.35 - 12.05 Ole Christian Hallesby innleder
Kl. 12.05 - 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 - 15.00 Ole Christian Hallesby fortsetter
Kl. 15:00 –15.30 Diskusjon og avrunding av dagen.

Sted

Sømna Kro og Gjestegård