Informasjon om tilbudet på Sømna tannklinikk våren 2020

Sømna tannklinikk vil fra uke 9 være bemannet av tannpleier to dager i uken, onsdager og fredager. Det betyr at enkle undersøkelser og forebyggende behandling kan foregå i Sømna, men tannlegebehandling må fortsatt foregå i Brønnøysund inntil vi har et team bestående av tannlege og tannhelsesekretær på plass.

Tannhelsetjenesten lyser for tiden ut disse to stillingene og håper å få dette på plass så fort som mulig. Målet er til slutt å få fast tannlege og sekretær i hver sin 100 % stilling hvorav 80 % blir på Sømna og 20 % i Bindal. Inntil tannhelsetjenesten har dette på plass må det prioriteres de som har rett til gratis tannbehandling, men så snart tannhelsetjenesten er fullt bemannet vil dørene åpnes også for voksne betalende pasienter. De som har rett til gratis tannbehandling på offentlige tannklinikker er:

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. 

Ved spørsmål kan du ringe Sømna tannklinikk 91915569.

Får du ikke tak i tannklinikken når du prøver å ringe kan det være pga det jobbes med pasient og har ikke mulighet til å svare, eller det kan være pga klinikken er ubemannet den dagen. Du kan da ringe Brønnøysund tannklinikk på 95216983/750 18490.