Informasjon om smittesporing, testing og tiltak i forbindelse med påvist covid-19

Ordfører ble søndag 27. september 2020 underrettet om at en covid-19-test tatt fredag 25.09.2020 var positiv. Den smittede er ansatt ved Vik skole i Sømna kommune.

Kommunehelsetjenesten har drevet smittesporing, og nærkontakter til den smittede er identifisert og testet for covid-19. Kommunen opplever å ha kontroll over smittesituasjonen i Sømna slik vi kjenner den nå.

Sømna legekontor har utført hele 70 tester. Sømna kommune har forventning om at prøvesvarene foreligger i løpet av tirsdag 29.09.2020.

Krisestaben har i møte 28.09.2020 vedtatt at Vik skole holdes stengt også tirsdag 29.09.2020 i påvente av at testresultatene foreligger. Ny vurdering gjøres i krisestab tirsdag 29.9.2020.

Det er dessuten stengt for besøkende til sykehjemsavdelingen ved enhet for pleie og omsorg til og med onsdag 30.09.2020.

Det presiseres at det er kultur- og idrettsaktiviteter i regi av Sømna kommune og Sømna IL som er stengt til og med søndag 4. oktober 2020.

Sømna kommune har forståelse for at kommunens innbyggere kan ha mange spørsmål knyttet til hvordan man best forholder seg til situasjonen akkurat nå. Det er viktig for Sømna kommune å treffe gode tiltak basert på tilgjengelig informasjon, og etter et føre var prinsipp. Når prøvesvarene foreligger vil kommunen ha ny viktig kunnskap, og vil da kunne informere og eventuelt gjennomføre nye tiltak hvis dette er påkrevd. Vi har tillit til at kommunens innbyggere i tillegg gjør egne vurderinger, også etter et føre var prinsipp.

Sømna kommune vil generelt henvise til de nasjonale rådene gitt på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no. Folkehelseinstituttets informasjonstelefon kan kontaktes på telefonnummer 815 55 015.