Informasjon om skolestart 17. august

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 17.august. Vi ser fram til skolestart og nye muligheter til å lage en god og trygg skole i samhandling med våre elever og deres foresatte.

Skolene forholder seg til myndighetenes smittevernregler, som per dags dato er på gult nivå.

Gult nivå innebærer blant annet følgende for skole- og SFO-tid:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer – unngå klemming og håndhilsning
  • Hele skoleklasser er en kohort (gruppe)
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Holde avstand i pauser og friminutt            

Berg skole

Elevene møter kl. 08.45, oppstilt på anvist plass utenfor hovedinngangen.

Vik skole

Elevene møter kl. 08.35, oppstilt på anvist plass utenfor hovedinngangen.

Buss

Bussrutene finner dere på Sømna kommunes hjemmeside: http://www.somna.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/skoleskyss-2/

Informasjon om smitteverntiltak for buss, finner dere på Nordland fylkeskommune sine sider:
https://www.nfk.no/koronavirus/