Hovedopptak i barnehagene i Sømna

Fra barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år

Ledige plasser for barnehageåret 2018/2019

Sømna barnehage: avd. Berg – 3 avdelinger (0-2 år, 2- 4 år, 4-6 år)

                                avd. Vik – 2 avdelinger (0-3 år, 3-6 år)

                                avd. Sund – 1 avdeling (1-6 år)

Bakketun barnehage – 2 avdelinger (0-3 år, 3-6 år)

De som ønsker endringer på plass må søke om det.

Det er felles søknadsskjema for kommunal og privat barnehage. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.somna.kommune.no eller ved henvendelse barnehagene.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Søknad sendes til:

Sømna kommune
Kystveien 84
8920 Sømna

Merk: «Barnehagesøknad»

Kontaktinfo

Ingunn Iversen
Leder Sømna barnehage
E-post
Mobil 913 45 887

Adresse

Kleivveien 3

8920 Sømna

Åpningstider

07.30-16.30

(utvidet ved behov 07.00-17.00)