Høringer på nye forskrifter innen viltforvaltning i Sømna

Det er lagt ut 2 høringer innen viltforvaltning. Forslag til ny "Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr", hvor det høres på minsteareal for de respektive hjorteviltarter i Sømna. Og forslag til ny "Forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever"

Høringsdokumentene finner du på kommunens hjemmeside under Jakt og viltforvaltning:
http://www.somna.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/jakt-og-viltforvaltning/horinger-hjortevilt-og-bever/