Høring kommunale vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) og Sømna barnehage– Sømna kommune

Reviderte kommunale vedtekter for SFO og Sømna barnehage er ute til høring, frist 18.11.2019.

Etter høringen vil vedtektene bli lagt fram til politisk behandling, og skal gjelde fra 01.01.2020.

Dagens kommunale vedtekter for SFO ble vedtatt 19.12.2005. For å tilpasse vedtektene endringer i lovverket, er de blitt revidert.

Bakgrunnen for endringer i vedtektene for Sømna barnehage er først og fremst å tilpasse vedtektene den nye organisasjonsmodellen i Sømna kommune, endringer av organisering som en følge av avviklingen av Sund barnehage, samt endringer i lovverket.

Innspill/uttalelser sendes lise.bjoru@somna.kommune.no, med kopi til post@somna.kommune.no.

Les høringsforslaget: Kommunale vedtekter for skolefritidsordningen i Sømna kommune (PDF, 786 kB)