Høring av detaljreguleringsplan for utvidelse av Buskhammeren boligfelt

Forslag til detaljregulering for utvidelse av Buskhammeren boligfelt er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for flere sentrumsnære boligtomter ved Berg.

Plandokumentene blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.04.18 – 01.06.18 på kommunehuset (teknisk) og her på kommunens hjemmeside.

Høringsfrist er 01.06.2018.

Høringsdokumentene finner du her.