Hensatte kjøretøy på offentlige steder

Sømna kommune har fått henvendelser om hensatte kjøretøy på offentlige steder i kommunen.

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7, som har et forbud mot å forurense og § 28, som har et forbud mot forsøpling.

Videre oppleves kjøretøyer skjemmende for områdene de står hensatt i.

Sømna kommune oppfordrer om at de som eier de hensatte kjøretøyene fjerner disse innen 14 dager (08.05.2020).

Bil1din i Brønnøysund har mottaksordning for vrakgods, klikk her for deres hjemmeside

Bilopphugging Ytre Namdal (74 39 43 88) har mottaksordning for vrakgods, og her kan Sandnes Transport og Terminal AS med tlf. 918 12 032 være behjelpelig med transport.

Vrakpantordningen gir følgende satser:

  • Personbil/varebil 3000 kr
  • Campingvogn/bobil 3000 kr
  • Motorsykkel/moped 500 kr

Trenger dere bistand er det bare å kontakte Sømna kommune ved Enhet Teknisk & Eiendom (750 15 030) eller Stine M. Saus ( 750 15 034).

Blir ikke de hensatte kjøretøyene fjernet innen fristen, vil Sømna kommune fjerne kjøretøyene på eiers bekostning.