Har du overskudd av grovfôr?

Varmt og tørt vær i Sør-Norge har gitt dramatiske utfordringar for fôrproduksjon i sør og at det er stort behov for å få kjøpt grovfôr. 

Mye tyder på at det kan bli overskudd av grovfôr i Nordland og at det derfor kan bli aktuelt med salg sørover.

Felleskjøpets kundetjeneste formidler salg/kjøp av fôr. Også Felleskjøpets nettverk i egen region kan bistå med formidling.

Felleskjøpets halmformidling – en gratis tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs, og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm.

Thomas Høybakken, innkjøpssjef i Felleskjøpet), oppfordrer alle som har mulighet til å produsere og ta vare på alt fôr, og at det bør meldes inn til Felleskjøpets Kundetjeneste. Da vil tilbud og etterspørsel bli koordinert. Høybakken sier at informasjon om situasjonen vil bli lagt ut på Felleskjøpets nettsider.

Felleskjøpet ønsker helst å handle med høy og halm fordi surfôrballer erfaringsmessig har varierende kvalitet. Derfor er Felleskjøpet mer tilbakeholdne med å handle med dem, men de formidler kontakt mellom og selger og kjøper (slik at salget går direkte mellom selger og kjøper). Dersom man ønsker å selge surfôrballer bør man ha tatt fôranalyser, slik at man kan dokumentere kvaliteten av ballene.