Frivillighetskartlegging i Sømna

Mandag 5. november 2018 møttes frivillige lag og foreninger, kommunen og Frivillighet Norge for å få resultatene av frivillighetskartleggingen som ble gjennomført i september og hvor Sømna hadde den høyeste svarprosenten av alle kommuner det er gjort kartlegging i!

Vi mottok mange gode innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet med å utarbeide en frivillighetsmelding. Rapporten kan du lese her. (PDF, 2 MB)

Et av innspillene som gikk igjen og som også var en klar anbefaling fra Frivillighet Norge var at kommunen må hjelpe til slik at alle de flotte tilbud og aktiviteter som vi har i kommunen blir synliggjort.

Registrer laget/foreningen din

I møtet presenterte vi en ny funksjon på hjemmesiden vår. Her ønsker vi at alle lag og foreninger registrerer seg. Dere legger inn informasjon om kontaktperson og litt om hvilke aktiviteter dere har. Har dere egen hjemmeside kan dere også legge inn dette. Dere blir selv ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjon. Da vil vi til enhver tid ha oppdatert informasjon om hvilke lag og foreninger vi har i kommunen og hva de ulike jobber med.

Klikk her for å registrere laget eller foreningen din.

Arrangement

På hjemmesiden kan dere også legge inn arrangement i aktivitetskalenderen til kommunen.

Trenger du hjelp til registrering?

Dersom noen ønsker hjelp til registrering, ta kontakt med Frivilligsentralen eller kommunen. Hvis det er kategorier eller aktiviteter som ikke passer deres formål kan dere ta direkte kontakt med webadministratorene i kommunen. Trond Grønmo ved mail trond.gronmo@somna.kommune.no eller pr. tlf. 75 01 50 70, og Heidi Pedersen Mørk ved mail heidi.p.mork@somna.kommune.no eller pr. tlf. 75 01 50 32.