Foreldremøte MOT

Velkommen til foredrag, år 3: Skolen som samfunnsbygger. 27. august kl. 19 på Vik skole

TEMA: Styrke bevissthet og mot

INNHOLD: Bli bedre kjent med MOT-filosofien som både brukes i klasserommet og blant samarbeidspartnere i kommuner og næringsliv. MOT forsterker arbeidet til skolen vår gjennom å styrke og trygge hver enkelt elev til at man er god nok. Og MOT til å si nei.

Som voksen kan du være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. MOT brenner for å forsterke sitt arbeid ved å forsterke voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. Denne kvelden vil vi sette fokus på dette i møte med barn og unge:
- Styrke bevissthet og mot

Foredragsholder Bjørg-Elin Moen har doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hun er ansatt i MOT og er kjent som en inspirerende og modig foredragsholder. Hun vil blande forskning, historier og erfaringer slik at du går ut derfra og vet mer om hva du kan gjøre for å bidra til et varmere og tryggere samfunn for ungdommen. Hun er svært inspirerende å høre på, snakker et språk alle forstår og kommer med gode eksempler. Vi anbefaler sterkt alle som har mulighet til å delta. Noter datoen i kalenderen allerede nå!

Velkommen til et lærerikt foredrag om hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere samfunn!

Med hilsen
Tove Buskerud
Rektor Vik skole