Ferievikariater og sommerjobb for ungdom

Sømna kommune lyser ut ferievikariater i pleie og omsorg og sommerjobb for ungdom i grønn sektor

Pleie og omsorg:

Vi søker etter ferievikarer primært i perioden fra 17.06.2019 til og med 18.08.2019 ved sykehjem, kjøkken, hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenesten, Miljøterapitjenesten og renhold/vaskeri.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, legestudenter, vernepleierstudenter og assistenter. Søkere til pleieavdelingen bør være fylt 18 år. Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat klasse B.

I tillegg søker vi etter støttekontakter og ungdom som kan drive aktivitetstilbud for brukere på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Søkere må være mellom 15 og 18 år.

- Alle søkere må fremlegge politiattest av ny dato ved ansettelse

- For nærmere informasjon, kontakt leder i Pleie og omsorg Guro Knygh tlf. 75 0151 22.

Det må fremgå av søknaden hvilke stillinger og avdelinger det søkes på og hvilket tidsrom som det er aktuelt å arbeide i.

Søknad vedlagt CV, samt kopi av attester og vitnemål sendes: Sømna kommune, HR-seksjonen, Kystveien 84 A 8920 Sømna. CV vil bli brukt i utvidet søkerliste

 

Sommerjobb for ungdom - Grønn sektor:

Skoleungdom søkes til forefallende hagearbeid, grøntanlegg, maling, renhold, enklere vedlikehold og lignende i perioden 24.06.19 til 16.08.19. Du må være fylt 15 år når arbeidet påbegynnes. Arbeidsperiode pr. person er 14 dager.

For nærmere informasjon kontakt leder for kultur og velferd Eline Monsen tlf. 75 01 50 15.

Det må fremgå av søknaden hvilket tidsrom som det er aktuelt å arbeide i. Skoleungdom trenger ikke levere CV.

Søknad sendes: Sømna kommune, HR-seksjonen, Kystveien 84 A 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 01.03.18