Ferievikariater og sommerjobb for ungdom (grønn sektor) 2020

Sømna kommune søker etter ferievikariater i pleie- og omsorg og sommerjobb for ungdom i grønn sektor

Pleie- og Omsorg:

Vi søker etter ferievikarer primært i perioden fra 22.06.2020 t.o.m. 23.08.2020 ved sykehjem, kjøkken, hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenesten, Miljøterapitjenesten og renhold/vaskeri.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, legestudenter, vernepleierstudenter og assistenter. Søkere til pleieavdelingen bør være fylt 18 år. Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat klasse B.

I tillegg søker vi etter støttekontakter og ungdom som kan drive aktivitetstilbud for brukere på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Søkere må være mellom 15 og 18 år.

  • Alle søkere over 18 år må fremlegge politiattest av ny dato ved ansettelse.
  • For nærmere informasjon, kontakt leder i Pleie- og omsorg Guro Knygh, tlf. 75 01 51 22.

Felles for stillingene:

Det må fremgå av søknaden hvilke stillinger og avdelinger det søkes på og hvilket tidsrom som det kan være aktuelt å arbeide i.

Søknad vedlagt CV sendes til: Sømna kommune, HR-seksjonen, Kystveien 84 A, 8920 Sømna. CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Sommerjobb for ungdom - Grønn sektor:

Skoleungdom søkes til forefallende hagearbeid, grøntanlegg, maling, renhold,

enklere vedlikehold og lignende i perioden 22.06.20 til 23.08.20. Du må være fylt 15 år når

arbeidet påbegynnes, og øvre aldersgrense er 30 år. Arbeidsperiode pr. person er 14 dager.

For nærmere informasjon kontakt leder for kultur og velferd Eline Monsen tlf. 75 01 50 15.

Det må fremgå av søknaden hvilket tidsrom som det er aktuelt å arbeide i. Skoleungdom trenger ikke levere CV.

Søknad sendes: Sømna kommune, HR-seksjonen, Kystveien 84 A 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 01.03.2020