Digitale Helgeland

Prosjektleder Hilde Rafaelsen i Digitale Helgeland orienterte om prosjektet for lederne i Sømna kommune. Hensikten med prosjektet er å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland som vil sikre at alle kommunene klarer å levere bedre tjenester til alle brukere.

Hensikten med prosjektet er å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland som vil sikre at alle kommunene klarer å levere bedre tjenester til alle brukere, at vi får raskere saksbehandlingstid, mer effektivitet, bedre kvalitet i tjenestene og økt grad av selvbetjening. Ved å samarbeide tror vi det vil være lettere å innfri forventninger fra innbyggere og næringsliv og samtidig oppfylle statens ambisjoner for kommunene. Om vi klarer å enes om flere standardiserte løsninger, der vi velger de samme systemene i stedet for å ha ulike løsninger i alle kommunene tror vi dette vil gi store gevinster og synergier.

Digitalisering handler ikke primært om teknologi, men innebærer omlegginger av virksomheten som endrer arbeidsprosesser, organisering, regelverk eller teknologi. Digitalisering handler i stor grad om styring, organisasjonsutvikling og ledelse. Og vi håper at man i løpet av prosjektperioden skal få en felles forståelse av hva digitalisering faktisk og at teknologien kan brukes til verdiskapning om man tar de riktige valgene. 

Et felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet vil øke muligheten for å gjennomføre felles tiltak og være en arena å møte nasjonale initiativer på. Samarbeidet vil i tillegg kunne bidra til å forenkle informasjonsflyt mellom kommunenes interne løsninger og fellesløsninger som følger av nasjonale statlige og felleskommunale tiltak.   

Klikk for stort bildeLedergruppen i Sømna kommune får orientering om Digitale Helgeland.