Åpningstider for Sømnahallen og Allbrukshallen skoleåret 2017/2018

Åpningstidene for Sømnahallen og Allbrukshallen følger skoleruten. I tillegg vises det til vedtak i kommunestyret 20.12.2016 hvor åpningstidene ble utvidet til også å gjelde vinterferie, høstferie, påskeferie og juleferie.

Følgende åpningstider vil gjelde for skoleåret 2017/2018:

Høstferie:

02.10.2017 – 08.10.2017:      ÅPENT

Juleferie:

23.12.2017 – 26.12.2017:      STENGT
27.12.2017 – 29.12.2017:      ÅPENT
30.12.2017 – 01.01.2018:      STENGT

Vinterferie:

19.02.2018 – 25.02.2018:      ÅPENT

Påskeferie:

26.03.2018 – 28.03.2018:      ÅPENT
29.03.2018 – 02.04.2018:      STENGT

Siste åpningsdag før ferien er 22.06.2018.

Helligdager holder hallene stengt for ordinær trening og utleie.

Dersom behov for ordinær trening eller leie av Allbrukshallen eller Sømnahallen i ferier, ta kontakt med Teknisk – Eiendom v/ Alf Kyrre Holmstrand, tlf. 75015033, epost: alf.kyrre.holmstrand@somna.kommune.no

Frist før juleferie er 20.12.17 og frist før påskeferie er 21.03.18.

Ved utleie må leieavtale, ordensreglement og branninstruks underskrives før nøkler tildeles.

Vi tar forbehold om at hallene kan bli stengt for vedlikehold. Dette varsles i god tid på kommunens nettsider, Facebook og på SMS.