Sømna bondelag og Sømna kommune inviterer til inpirasjonsseminar. Hva er viktig for deg å tenke på som leder på gården? Ole Christian Hallesby holder foredrag.

100 % fast stilling som arkivleder. Stillingen er nyopprettet og er direkte underlagt rådmannen. Vi ønsker en medarbeider som er en pådriver i arbeidet med effektivisering og videreutvikling av kommunens sak og arkivtjeneste.

Kurset blir arrangert på Scandic hotell, Bodø 5.-7.4.2019 sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom kommunene Brønnøy og Sømna, ble avsluttet høsten 2018. Resultater og lærdommer er dokumentert i sluttrapporten fra prosjektet, som er tilgjengelig på Sømna kommunes nettsider.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad med lokalitet Sandskjæret / Frilstadøyene ut til offentlig innsyn

Fylkesmannen i Nordland inviterer interesserte fra hele Nord-Norge til konferanse om økologisk mat og landbruk 4. til 5. april 2019. Konferansen skal være på Radisson Blu Hotel i Bodø. Deltagelse på selve konferansen er gratis og du dekker reise og opphold.

RKK, Karrieresenteret og Opplæringskontoret samarbeider nå for å ta et krafttak for flere med fagbrev. Sammen arrangerer vi derfor et kurs som forberedelse til praksiskandidateksamen og fagprøve.

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater:
Sømna kommunes næringspris skal utdeles før påske i 2019.

Sømna og Bindal arrangerte felles UKM i Sømna

Trollfjell Friluftsråd og Trollfjell Geopark har kommet med flere graderte padleruter i Sømna, Vevelstad og Brønnøy.