Det nærmer seg sommeren, og vi er full gang med å planlegge sommerens friluftsskoler for barn i alderen 9-13. I år utvider vi og kjører i alle seks medlemskommuner. I uke 26 og 27 blir det friluftsskoler på Vega, Vevelstad, Sømna og Brønnøy.

Biskop Ann-Helen Fjelstad Jusnes kommer på bispevisitas til Sømna 24-29. april. Programmet inneholder blant annet biskopens deltagelse under en stor trafikksikkerhets øvelse som vil foregå i Vik. I tillegg blir det blant annet besøk på Berg skole, barnehagegudstjeneste, bedriftsbesøk og tid til å ha samtaler med både stab og menighetsråd.

Tidligere kulturskoleelev, korpsmusikant i Sømna og mottaker av Drømmestipendet, Kristine Oppegaard, tar en utøvende master på Hochschule der Künste, Bern, med verdenskjente Ian Bousfield som lærer.

Det er lagt ut 2 høringer innen viltforvaltning. Forslag til ny "Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr", hvor det høres på minsteareal for de respektive hjorteviltarter i Sømna. Og forslag til ny "Forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever"

44 ungdommer fra Sømna og Bindal viste lørdag at det blomstrer både innen musikk og billedkunst i de to kommunene.

Fylkesfinalen kan du høre direkte på NRK P1 eller se direkte på nrk.no/nordland onsdag 14. mars fra kl. 14.30.

Som en del av prosjektet «Liv i Bygda» ønsker vi å sette søkelyset på det uutnyttede potensialet vi mener ligger i opplevelsesbasert reiseliv på Sør Helgeland.

Fra barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Brønnøysund Avis har i et oppslag i nettavisen fredag 9. februar satt spørsmålstegn ved informasjonssikkerheten til pasientdata (personopplysninger) i Sømna kommune. Grunnlaget for oppslaget er referanser i en forvaltningsrevisjonsrapport som nylig er publisert. Referansene daterer seg fra august 2016 og er således utdaterte.