Velkommen til nytt skoleår tirsdag 21. august.

Young Active er Nordland idrettskrets store ungdomssatsing. Idéen er å motivere idrettslag og utvalgte ungdommer til å starte opp treningsgrupper (kalt YouAct-grupper) med variert aktivitet, der fokus er mestringsopplevelser framfor konkurranse.

Presiseringer knyttet til noen av tilskuddsordningene

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn fra 15. august. Dette gir kortere saksbehandlingstid og penger på konto flere uker tidligere enn før.

Velkommen til nytt skoleår tirsdag 21. august.

Alle landbruksforetak kan nå søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd.

Søk hos Gjensidigestiftelsen innen områdene; sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet eller kosthold?

Bli oppdatert på noen av arrangementene i Sømna denne uken

Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Varmt og tørt vær i Sør-Norge har gitt dramatiske utfordringar for fôrproduksjon i sør og at det er stort behov for å få kjøpt grovfôr.