Barnehagene er pålagt å følge de nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen. Ved servering av mat og drikke følger det et ansvar for å sikre at tilbudet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd, slik at barnehagen bidrar til å fremme et variert og sunt kosthold blant barna.

Ønsker du deg faglige utfordringer og har lyst til å jobbe ved et legekontor i distriktet? Da er du kanskje akkurat den vi søker etter.

Er du engasjert barnehagelærer med kunnskap, pågangsmot, endringskompetanse og evne til begeistring – så er du kanskje akkurat den vi søker etter.

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett ble i dag, 4. desember, behandlet i formannskapet.

For VÅRSESONG 2020 er søknadsfristen 1. DESEMBER 2019. Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.

 

Arne Johansen er tilsatt som Kommunedirektør i Sømna kommune.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Reviderte kommunale vedtekter for SFO og Sømna barnehage er ute til høring, frist 18.11.2019.

Parkslirekne er en fremmed skadelig plante som fortrenger og dreper andre planter og som er meget vanskelig å bekjempe.

Sømna kommune legger med dette forslag til kommunedelplan for landbruk og næring ut til høring. Høringsfrist er 27. november 2019.