Velkommen til nytt skoleår tirsdag 21. august.

Alle landbruksforetak kan nå søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd.

Søk hos Gjensidigestiftelsen innen områdene; sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet eller kosthold?

Bli oppdatert på noen av arrangementene i Sømna denne uken

Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Varmt og tørt vær i Sør-Norge har gitt dramatiske utfordringar for fôrproduksjon i sør og at det er stort behov for å få kjøpt grovfôr. 

Sømna kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Nettskolen i Nordland, i samarbeid med Mosjøen videregående skole og Sortland videregående skole, starter høsten 2018 en nettbasert agronomutdanning for voksne.

Trollfjell friluftsråd lanserer TellTur i regionen- et elektronisk system for turregistrering. Telltur.no gir deg oversikt over turmål inkl kart og veibeskrivelser, og du kan enkelt registrere turene dine, holde oversikt og delta i konkurranser.  

Her finner du 4 fjellturer i Sømna og sykkelruten mellom Berg og Sundshopen. I tillegg er det mange flotte turbeskrivelser for hele regionen og Leka.