Det er lagt ut 2 høringer innen viltforvaltning. Forslag til ny "Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr", hvor det høres på minsteareal for de respektive hjorteviltarter i Sømna. Og forslag til ny "Forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever"

44 ungdommer fra Sømna og Bindal viste lørdag at det blomstrer både innen musikk og billedkunst i de to kommunene.

Fylkesfinalen kan du høre direkte på NRK P1 eller se direkte på nrk.no/nordland onsdag 14. mars fra kl. 14.30.

Som en del av prosjektet «Liv i Bygda» ønsker vi å sette søkelyset på det uutnyttede potensialet vi mener ligger i opplevelsesbasert reiseliv på Sør Helgeland.

Vi minner om at søknadsfristen for drosjekort er 1. april.

Fra barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Brønnøysund Avis har i et oppslag i nettavisen fredag 9. februar satt spørsmålstegn ved informasjonssikkerheten til pasientdata (personopplysninger) i Sømna kommune. Grunnlaget for oppslaget er referanser i en forvaltningsrevisjonsrapport som nylig er publisert. Referansene daterer seg fra august 2016 og er således utdaterte.

Sømna kommune har for 2018 fått kr 340.000,- fra fylkesmannens landbruksavdeling. Eiere av landbrukseiendommer kan søke støtte til tiltak som reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene.

Det er startet opp et nytt «Avløserkurs», som er et tilbud for 9. og 10. klassinger i Sømna og på Trælnes. Det er ti elever som deltar på dette kurset og like mange bønder som er praksisverter for elevene.