Statens Kartverk har opprettet navnesak for stedsnavnene Joen og Usterbukta i Sømna kommune, for å avklare korrekt skrivemåte for offentlig bruk.

Sømna kommune lyser ut ferievikariater i pleie og omsorg og sommerjobb for ungdom i grønn sektor

Ledige plasser for barnehageåret 2018/2019. Kommunen har felles samordnet opptak for kommunal og privat barnehage.

 

Statens Kartverk har opprettet en navnesak for gårdsnummer 58 i Sømna for å avklare korrekt skrivemåte for offentlig bruk.

Har du skiutstyr som ikke blir brukt er utstyrssentralen i Sømna interessert i å kjøpe brukt utstyr.
Ta kontakt med Wenche på Sømna friviligsentral. Tlf: 90553402

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne. Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Sømna kommune har nå tatt i bruk et nytt administrativt system for Skole, SFO og Barnehage. Foreløpig er delene SFO og Barnehage ferdigstilt.

Trafikkofrenes dag markeres over hele landet 16. januar.

Har du et sveiseapparat du ikke har lært deg å bruke? Eller har du bare lyst til å lære deg å sveise? Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer.

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger som både kommunen og lag/foreninger kan søke om midler til.