17. mai kortesjen - video om gjennomføringen fra ordfører