100% fast undervisningsstilling ledig

I forbindelse med at en av våre dyktige lærere skal gå av med pensjon, har vi behov for en grunnskolelærer med tiltredelse 01.01.2022. Stillingen er for inneværende skoleår tillagt en kontaktlærerfunksjon.

Les hele utlysningsteksten

Søknadsfrist 7. oktober 2021

Kontaktperson: Rektor Vik skole, Lise Bjøru (tlf. 75 01 50 81/901 39 308) eller områdeleder oppvekst Cathrine Theting, tlf. 482 55 332.