100 % fast stilling som områdeleder oppvekst

Område oppvekst består av enhetene: Barnehage med to avdelinger, Berg skole, Vik skole, kulturskolen og logopedtjenester. Barnehagen og skolene ledes av enhetsledere.

Les hele utlysningsteksten og søk stillingen

Søknadsfrist: 17.08.20

Sømna kommune har vedtatt at vi skal organiseres etter en 3-nivå modell, med støttefunksjoner samlet i egen stab. Enhetene er delt inn i tre områder. Hvert område skal ledes av en områdeleder.

Område oppvekst består av enhetene: Barnehage med to avdelinger, Berg skole, Vik skole, kulturskolen og logopedtjenester. Barnehagen og skolene ledes av enhetsledere.

Sømna kommune har ca 200 ansatte. Den kommunale organisasjonen ledes av kommunedirektøren.  Områdeleder vil få det overordnede ansvar for å følge opp resultater i forhold til fag, økonomi og personell i enhetene i området. Stillingen er nyopprettet og vil være en del av kommunens strategiske ledergruppe og rapporterer direkte til kommunedirektøren

Vi ser etter en offensiv og nytenkende leder med stor gjennomføringskraft og endringsvilje. Som leder evner du gjennom enhetslederne å levere gode og effektive tjenester. Vår nye leder for oppvekst samhandler godt med andre, og ditt strategiske blikk vil være viktig.