44 ungdommer fra Sømna og Bindal viste lørdag at det blomstrer både innen musikk og billedkunst i de to kommunene.

Fylkesfinalen kan du høre direkte på NRK P1 eller se direkte på nrk.no/nordland onsdag 14. mars fra kl. 14.30.

Som en del av prosjektet «Liv i Bygda» ønsker vi å sette søkelyset på det uutnyttede potensialet vi mener ligger i opplevelsesbasert reiseliv på Sør Helgeland.

Vi minner om at søknadsfristen for drosjekort er 1. april.

Fra barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Brønnøysund Avis har i et oppslag i nettavisen fredag 9. februar satt spørsmålstegn ved informasjonssikkerheten til pasientdata (personopplysninger) i Sømna kommune. Grunnlaget for oppslaget er referanser i en forvaltningsrevisjonsrapport som nylig er publisert. Referansene daterer seg fra august 2016 og er således utdaterte.

Sømna kommune har for 2018 fått kr 340.000,- fra fylkesmannens landbruksavdeling. Eiere av landbrukseiendommer kan søke støtte til tiltak som reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene.

Det er startet opp et nytt «Avløserkurs», som er et tilbud for 9. og 10. klassinger i Sømna og på Trælnes. Det er ti elever som deltar på dette kurset og like mange bønder som er praksisverter for elevene.

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.