Årets Folkehelseuke går av stabelen 5. - 11. september 2016


.... - og du kan bidra!! Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Sømna. I løpet av Folkehelseuka kan vi synliggjøre arbeidet som gjøres for å bedre folkehelsen, og kanskje også inspirere til ytterligere gode tiltak.


folkehelseuka_uttrykk.png Årets Folkehelseuke

går av stabelen 5. - 11. september 2016  -  og du kan bidra!!


Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Sømna. I løpet av Folkehelseuka kan vi synliggjøre arbeidet som gjøres for å bedre folkehelsen, og kanskje også inspirere til ytterligere gode tiltak. Vi ønsker at lag/foreninger, skoler og barnehager, bedrifter og andre vil være med å markere Folkehelseuka med ulike aktiviteter og arrangementer. I år arrangeres Folkehelseuka samtidig som friluftslivets uke. Trykk på link for mer informasjon om disse arrangementene: http://www.norskfriluftsliv.no/dette-skjer-i-friluftslivets-uke-2016/

Eksempler på tiltak du kan bidra med er:
-  skape arenaer der lag og foreninger kan markedsføre seg (nyrekruttering) - nye tilbud som snart er på plass? Lansèr disse i Folkehelseuka!
- kulturelle aktiviteter
-  ulike friluftsaktiviteter
-  foredrag om temaer innen folkehelse
-  idrettsarrangementer

Les mer om Folkehelseuka på Nordland fylkeskommunes nettside
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/om-folkehelsearbeidet/folkehelseuka/
Her finner du idèbank og materiell som kan lastes ned. Fjorårets program for Sømna finner du her: http://www.somna.kommune.no/artikler/folkehelseuka-20151

Ta kontakt med folkehelsekoordinator hvis du har en idè eller tiltak slik at alle aktivitetene kan koordineres inn i et felles program som vil bli distribuert via flere kanaler. Alle som ønsker å delta i denne uka med et folkehelsetema, kan bruke logoen til Folkehelseuka. 

Mail: marianne.v.grottheim@somna.kommune.no / tlf: 750 15 016.

Frist for å melde inn tiltak som ønskes i programmet er mandag 29. august.
Sist oppdatert den 26.jul.2016


Tips en venn Skriv ut