Sømna Brannvernforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Sømna Brannvernforening
8920 SØMNA
Frank-Arne Sørvig
Org.nr.: 999087957
Telefon: 473 37 036
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Tittel Leder
Mobil 47337036
Besøksadresse Brannstasjonen
Postadresse 8920
E-post Geir@nnps.no
Annet
Vi kontrollerer håndslokkere. Kontroll er viktig for å forsikre seg at apparatet virker som forutsatt. Vi tar gjerne imot apparater til øvelsesbruk.
vi tar Vipps:139425
5 Sept. 2019 (torsdag) kommer Trond B Hansen og snakker om " sikkring av barn i bil" foredraget blir på kveldstid.