Sømna Brannvernforening

Sømna Brannvernforening (1987) vil informere om brannforebyggende tiltak og bidra til holdningsskapende arbeid. Øke kunnskapen og bevissthet om brannrisikoen i hjemmet.
Adresse Kontakt Kategori
Sømna Brannvernforening
8920 SØMNA
Frank-Arne Sørvig
Org.nr.: 999087957
Telefon: 473 37 036
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Tittel Leder
Mobil 47337036
Besøksadresse Brannstasjonen
Postadresse 8920
E-post Geir@nnps.no
Annet
Vi kontrollerer håndslokkere. Kontroll er viktig for å forsikre seg at apparatet virker som forutsatt. Vi tar gjerne imot apparater til øvelsesbruk.
VANLIG KONTROLL: Manometeret står på grønt. Plomberingen er inntakt. Pulveret er løst og fint i apparatet. Strålerøret er helt og fint. Riktig plassert (henger på veggen) Levetid pulver 10år. Skum 5år. Bedrifter skal ha kontroll 1 gang i året.-Vipps:139425