Skogskveld

tirsdag 11. desember 2018, 19:30 - 22:30

Informasjon

Velfjord & Sømna Skogeierlag inviterer til SKOGSKVELD på Klakkskjæret i Sømna

Agenda:
- Velkomst ved Paul B. Hansen.
- Allskog – Drift vinter 2018/19, priser / kappetabell. Stian Valrygg
- Miljøskog prosjektet avsluttet, kort orientering. Steinar O. Pedersen
- Skoggjødsling, tilvekstfremmende miljø tiltak. Terje Mjølhus / Jan Jenssen
- "Fremmede / uønskede arter" Sømna, orientering. Knut Alsaker/Nils Nyborg
- Endring i beskattnings regler, Skogseiendommer. Tore Frilstad
- Skogbruksplan / Elgjakt kort orientering. Jan Jenssen
- Oppsummering og avslutning ved, Paul B. Hansen

Servering: Kaffe/te og litt kveldsmat.
Alle, både medlemmer og ikke medlemmer er velkommen.

Styret i Velfjord & Sømna Skogeierlag.

Sted

Klakkskjæret Pub og Restaurant
 

Kontakt

Velfjord og Sømna Skogeierlag
 

Johannes Osmundsen
Legg til hendelsen i din kalender