MOT 24/7 Hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere lokalsamfunn

mandag 20. august 2018, 19:30 - 21:30

Informasjon

Foredrag for ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte voksne og ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge.

Dato: 20. august
Tid: 19.30-21.30
Sted: Auditorium Vik skole

Sømna kommune er en MOT-kommune og fra våren 2016 har vi også vært med på «Skolen som samfunnsbygger». Der ønsker vi å få med foreldrene, ansatte som jobber med ungdom, frivillige lag og foreninger og andre interesserte voksne som er i kontakt med barn og ungdom til å bygge opp lokalsamfunnet til beste for barn og unge i kommunen. Som voksen kan du være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. MOT brenner for å forsterke sitt arbeid ved å forsterke voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. 20.august vil vi sette fokus på disse faktorene i møte med barn og unge:
 Voksenrolle og rollemodell
 Kultur og lagbygging

Foredragsholder Tore Sandnes har jobbet i MOT i 16 år og har også lang fartstid som lærer. Han har holdt svært mange foredrag som både har vært rettet mot ungdom, og mot foreldregruppen. Sandnes har hele tiden levd etter at «en dag uten latter er bortkastet». Ut fra sitt erfaringsgrunnlag ønsker han å være med å inspirere lokalsamfunnet til felles forståelse og fellesforstått ansvar for alle barn og unge.


Velkommen til et lærerikt foredrag om hvordan du kan bidra til
et varmere og tryggere lokalsamfunn!


Med hilsen MOT Sømna Motleder Ordfører Andrine Solli Oppegaard
Rådmann Øystein Johannessen
MOT rektor Tove Buskerud
MOT koordinator Marianne V. Grøttheim
MOT coach Camilla S. Olsen og Simen Garaas
Ungdom med MOT: Lars Graven og Eila Eira

Sted

Vik skole
 

Kontakt

Sømna kommune
 

Legg til hendelsen i din kalender