Folkehelseuka

lørdag 1. september 2018 - søndag 9. september 2018, Hele dagen

Informasjon

Hvert år markerer kommunene i Nordland det flotte og positive folkehelsearbeidet som skjer i kommunen. I 2018 blir folkehelseuka arrangert i uke 36; 1-8 september. I år markeres denne samtidig som friluftsuka.

Arbeid for bedre folkehelse

I løpet av Folkehelseuka kan vi synliggjøre arbeidet som gjøres for å bedre folkehelsen, og kanskje også inspirere til ytterligere gode tiltak. Vi ønsker at lag/foreninger, skoler og barnehager, bedrifter og andre vil være med å markere Folkehelseuka med ulike aktiviteter og arrangementer.

Har du en idè eller tiltak til Folkehelseuka?

Ta kontakt med folkehelsekoordinator hvis du har en idè eller tiltak slik at alle aktivitetene kan koordineres inn i et felles program. Dette vil markedsføres. Alle som ønsker å bidra med et folkehelsetema, kan bruke logoen til Folkehelseuka. Disse ligger på nettsiden til fylkeskommunen.

http://www.somna.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/folkehelse/folkehelseuka/

Sted

Sømna kommune
 

Kontakt

Sømna kommune
 

Marianne Vedal Grøttheim

Tlf.: 75015016

Mobil : 40234875

E-post : marianne.v.grottheim@somna.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender