Informasjonsmøte - biogassanlegg i Sømna

fredag 29. november 2019, 10:30 - 13:30

Informasjon

Siden nyttår har det vært jobbet med å se på muligheten for å etablere et Biogassanlegg i Sømna. Vi er nå kommet så langt at vi begynner å se muligheten sammen med Tine og Slåttøy, og Innovasjon Norge er positive. Det gjør at vi nå ønsker å gå videre for å finne ut hvem fra landbruket i Sømna som kan tenke seg å vurdere å være med.

Husdyrgjødsel er naturlig nok et viktig substrat i et biogassanlegg, og det er viktig for omdømmet til landbruket og lokal matproduksjon at vi deltar.  Mange har spørsmål om hva som er mulighetene for inntekter eller kostnadsbesparelser, hva som er investeringsbehovet eller arbeidsmengdene, og hvordan dette vil påvirke gårdsdriften. Derfor håper vi at flest mulig gårdbrukere kommer på møtet slik at dere får førstehånds informasjon på det vi vet så langt, og hva som må gjøres videre for å få alle fakta på plass.

Sømna kommune har engasjert Bjørn Laksforsmo som prosjektleder. Han driver bedriften Endringsvilje AS og har bl.a. bakgrunn fra Torghatten ASA og Troms Kraft. Bjørn vil gi status på prosjektet og være tilgjengelig for å svare på spørsmål.  

Agenda:

  •        Velkommen v/ ordfører 
  •        Status i Biogassprosjektet v/prosjektleder Bjørn Laksforsmo
  •      Gråkjær Landbruk er et selskap fra Danmark som leverer nøkkelferdige biogassanlegg og vil vise et eksempel på et anlegg som også er tilknyttet et meieri v/ Vegard       Schanche fra Gråkjær.
  •        Avslutning og veien videre v/ordfører

Dette møtet gir dere anledning til å stille spørsmål både til kommunen, prosjektleder og Gråkjær.

Enkel servering.

Hilsen Hans Gunnar Holand, ordfører

 

Sted

Sømna Kro og Gjestegård
 

Kontakt

Sømna kommune
 

Hans Gunnar Holand
Legg til hendelsen i din kalender