Invitasjon til møte for alle lokale lag og foreninger

tirsdag 19. november 2019, 19:30 - 21:30

Informasjon

Vi inviterer med dette til oppstart av frivillighetsforum i Sømna kommune.

Forumet skal bli en møteplass der frivilligheten i kommunen kan treffes og utveksle erfaringer, samt være et forum for dialog og avklaring av rammer og forventninger til samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen.

Agenda for møtet er:

  • Innspill til frivillighetsstrategi denne kan ses på kommunens hjemmeside.
  • Registrering på hjemmeside for lag og foreninger. Vi hjelper dere med registrering.
  • Informasjon om tilskuddsmidler.

Dersom dere har noe dere lurer på eller tema som ønskes tatt opp i møtet er det fint om dere kontakter oss senest dagen før møtet.

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted

Vik skole
 

Kontakt

Sømna kommune
 

Eline Monsen
Legg til hendelsen i din kalender