Generasjon stress og press!

torsdag 25. april 2019, 19:30 - 20:30

Informasjon

Hvordan er det å vokse opp i dag når store deler av livet leves gjennom sosiale medier?

Foredrag til foresatte og andre voksne/ fagpersoner.

 

I en verden der det er et enormt press på å hele tiden prestere, og presentere seg selv, er det lett å miste perspektivene på hva det er som egentlig er viktig og riktig. Man utsettes hele tiden for en konstant strøm av meninger, bilder og kommentarer, særlig på sosiale medier, om hvordan man helst bør se ut og leve livet. Det kan være tøft å holde hodet over vannet og vi har fått en generasjon der mange blir stresset og syke av perfeksjonsjaget.

Hvordan kan vi som voksne være gode rollemodeller og hjelpe de unge til å stå imot presset, gjøre fornuftige valg og få et godt liv?

Sømna kommune og Mental helse ungdom i Sømna har gleden av å invitere til temakveld med lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad. I 2017 kom hun ut med boka «Kroppsklemma». Løvendahl Mogstad er spesialist i allmennmedisin og idrettsmedisin, og hun har i en årrekke vært en aktiv samfunnsdebattant, særlig innen temaer som omhandler barn og unge og foreldrerollen. Mogstad er medlem av referansegruppen for barns helse i Norsk forening for allmennmedisin, og er valgt inn i regjeringens nyoppnevnte utvalg for barn og unge: #UngIDag.

Med foredraget ønsker Løvendahl Mogstad å gi foreldre og andre voksne gode og praktiske råd. 25 april kommer hun til Sømna for å holde tre foredrag; ett til elevene på ungdomsskolen, ett til litt eldre ungdom og ett kveldsforedrag til foresatte og andre voksne/fagpersoner med interesse for temaet. Arrangementet er gratis.

Sted

Vik skole
 

Kontakt

Mental helse ungdom
 

Marianne Vedal Grøttheim
Legg til hendelsen i din kalender